An ninh - Quốc phòng

null Thông tin về xử lý vi phạm tại trang trại chăn nuôi lợn của công ty TNHH Đại Thành Lộc

content:

 

          Về vụ việc gây ô nhiễm môi trường tại hồ đập Tràng Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Ngày 11/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo số 451/TB-UBND và ngày 07/9/2020 ban hành Quyết định số 3014/QĐ-UBND về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH Đại Thành Lộc vì các vi phạm gây ô nhiễm môi trường tại hồ đập Tràng Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn. Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, giám sát nghiêm khắc để đảm bảo công ty TNHH Đại Thành Lộc thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đến nay, đã hơn 03 tháng kể từ khi quyết định được ban hành. Ngày 06/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 4404/QĐ-UBND thành lập Đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại Trang trại của Công ty TNHH Đại Thành Lộc

          Ngày 07/12/2020, tại trang trại của Công ty TNHH Đại Thành Lộc, đoàn công bố quyết định kiểm tra và phân công trách nhiệm cho các thành viên trong đoàn theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện việc kiểm tra, giám sát công ty TNHH Đại Thành Lộc

          Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 10/12/2020 các nhóm làm việc theo các nội dung được phân công gồm: kiểm tra việc khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường, kiểm tra về số lượng tổng đàn lợn và tình hình thực tế việc di chuyển đàn lợn để tiến hành đình chỉ hoạt động theo Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An.

          Ngày 16/12/2020, sau khi có kết quả từ các nhóm làm việc, đoàn công tác đã tiến hành thống nhất kết luận Công ty TNHH Đại Thành Lộc thực hiện chưa nghiêm túc các nội dung theo Thông báo của UBND tỉnh.

          Công ty TNHH Đại Thành Lộc mặc dù đã thực hiện một số nội dung theo Quyết định số 3014/QĐ-UBND như: "nộp phạt số tiền 320.000.000 đồng, xử lý xác lợn chế và phun khử trùng tiêu độc theo quy định, tính đến ngày 11/12/2020 đã di chuyển 955 con lợn nái và 1.750 con lợn con" tuy nhiên việc thực hiện chưa đầy đủ, nghiêm túc và đúng tiến độ. Cụ thể: tính đến thời điểm 10/12/2020, tổng đàn lợn hiện có 3.211 con gồm 964 lợn nái mang thai, 116 lợn nái nuôi con, 6 lợn đực giống, 617 lợn con sau cai sữa, 1.508 lợn con theo mẹ. Bên cạnh đó, công ty TNHH Đại Thành Lộc sau khi nhận được Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 vẫn tiến hành phối giống đối với 760 con lợn nái. Việc xử lý các tồn tại về ô nhiễm môi trường tại hồ gom nước mặt và nước thải sau hệ thống xử lý vẫn chưa triệt để.

          Đoàn công tác đã yêu cầu công ty TNHH Đại Thành Lộc khẩn trương di dời hết đàn lợn có trong trang trại trước ngày 26/12/2020. Sau ngày 26/12/2020, nếu công ty TNHH Đại Thành Lộc vẫn không hoàn thành việc di dời đàn lợn nói trên sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.