An ninh - Quốc phòng

null Công bố Quyết định thành lập hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên

content:

Chiều 4/6/2020, tại UBND huyện Nam Đàn, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên theo nội dung Quyết định 1455/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

Hạt Kiểm lâm liên huyện Nam Đàn- Hưng Nguyên được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hạt Kiểm lâm Nam Đàn và Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên, theo nội dung của Đề án sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2416 ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 1043 ngày 07/4/2020 về việc phê duyệt Đề án thành lập hạt Kiểm lâm liên huyện trên cơ sở hợp nhất các hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, thị xã. Mục đích tinh giản biên chế, giảm bớt đầu mối, nâng cao hiệu hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn liên huyện. Đây là đơn vị được công bố đầu tiên trong thực hiện nội dung đề án của tỉnh về sáp nhập 8 hạt kiểm lâm thành 4 hạt kiểm lâm.

 

 

 

 

 

( Trao QĐ thành lập hạt kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên )

 

Tại buổi lễ, đồng chí Bạch Quốc Dũng- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm Võ Trọng Cường- giữ chức Hạt trưởng hạt kiểm lâm Nam Đàn- Hưng Nguyên; và các ông: Nguyễn Văn Hiến, Trần Quyết Thắng, Phạm Thanh Tuấn- giữ chức Phó Hạt trưởng hạt Kiểm lâm Nam Đàn- Hưng Nguyên. Và yêu cầu: Để hạt kiểm lâm liên huyện Nam Đàn- Hưng Nguyên sớm đi vaò hoạt động ổn định, tránh gây xáo trộn, gián đoạn trong quá trình thực hiện đề án, đặc biệt trong giai đoạn nhiệm vụ chuyên môn PCCCR đang ở thời kỳ cao điểm, yêu cầu hạt trưởng hạt kiểm lâm Nam Đàn- Hưng Nguyên phối hợp thực hiện ngay các nội dung về quản lý hành chính nhà nước để chủ động thực hiện nhiệm vụ; cần sớm ban hành Quy chế để tổ chức triển khai kịp thời; phân công quản lý địa bàn; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi địa bàn quản lý, bao quát hết nhiệm vụ, tuyệt đối không được bỏ sót./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )