An ninh - Quốc phòng

null Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

content:

         Sáng ngày 23/10, Nam Đàn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

        Năm 2019, huyện Nam Đàn được giao 171 thanh niên nhập ngũ, trong đó 160 thanh niên nhập ngũ vào quân đội, 11 thanh niên nhập ngũ tham gia công an nhân dân. Nhờ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đi đôi với tăng cường tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác hậu phương quân đội, v.v…nên Nam Đàn đã hoàn thành tốt công tác tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019. Toàn huyện gọi sơ khám 1.456 thanh niên, trong đó 752 thanh niên đủ tiêu chuẩn, đạt 100%.

       Phát huy những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo các xã, thị thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, hoàn thành chất lượng và chỉ tiêu trên giao. 

        Tại hội nghị, UBND huyện đã trao giấy khen, phần thưởng cho 7 tập thể  vì đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019./.