An ninh - Quốc phòng

null Nam Đàn huấn luyện cán bộ khung B tiểu đoàn DBĐV huyện năm 2020

content:

 

Sáng ngày 22/9, BCH Quân sự huyện Nam Đàn đã tổ chức khai mạc huấn luyện cán bộ khung B của Tiểu đoàn dự bị động viên huyện năm 2020.

Trong thời gian 15 ngày, 82 đồng chí là cán bộ từ Tiểu đội trưởng đến cán bộ Tiểu đoàn của DBĐV huyện sẽ tham gia huấn luyện các nội dung trọng tâm giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự: tình hình nhiệm vụ QS-QP lực lượng vũ trang QK4, tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn; Nội dung cơ bản của Luật lực lượng DBĐV, các văn bản hướng dẫn về công tác động viên quân đội; Cách viết giáo án và làm kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; điều lệnh đội ngũ, nội dung phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu, tính năng một số loại vũ khí, trang bị mới được biên chế trong quân đội nhân dân Việt Nam.

 

( Các đ/c lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn về tham dự )

( Lãnh đạo BCHQS huyện và toàn thể cán bộ khung B về tham gia huấn luyện )

 

( Lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện chứng kiến lễ ký kết ra quân huấn luyện giỏi )

Đợt huấn luyện nhằm giúp cho cán bộ khung B Tiểu đoàn huyện nắm chắc tình hình nhiệm vụ của LLVT Quân khu, tỉnh, huyện năm 2020; hiểu rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao; nâng cao trình độ, phương pháp quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ chỉ huy đơn vị làm cơ sở cho diễn tập và sẵn sàng động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời qua đó đánh giá khả năng sẵn sàng động viên khi có tình huống cũng như rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo, điều hành công tác quản lý, huấn luyện, sẵn sàng động viên thời gian tới đạt kết quả tốt hơn./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )