null Huyện Nam Đàn học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

content:

Sáng ngày 6/1, BTV Huyện ủy Nam Đàn đã tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

( Đ/c Trần Thị Hiên - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện khai mạc hội nghị )

Tham dự và quán triệt nội dung hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hiên-Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Hồng Sơn-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Biện Văn Trung-UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

( Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND Huyện quán triệt chuyên đề phát triển kinh tế - XH - QPAN, trong NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 )

( Đ/c Trần Thị Hiên - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện quán triệt chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 )

( Các đ/c Lãnh đạo Huyện về tham gia học tập )

( Các đ/c Lãnh đạo cốt cán từ Huyện đến cơ sở về tham gia học tập )

( Các đ/c Lãnh đạo cốt cán từ Huyện đến cơ sở về tham gia học tập )

( Toàn cảnh hội nghị )

Hội nghị đã quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết chuyên đề: Phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại tỉnh Nghệ An; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh của Đảng bộ tỉnh Nghệ An; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của BCH Đảng bộ tỉnh; triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 của BCH Đảng bộ huyện.

Hội nghị nhằm giúp các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH-QPAN, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025; Tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )