null Hiệu quả từ các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn huyện

content:

 

Tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân là hoạt động được tổ chức thường xuyên và hiệu quả ở huyện Nam Đàn từ nhiều năm nay. Đây là hoạt động thiết thực, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, giải quyết được nhiều vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao trong nhân dân và cán bộ, đảng viên.

Description: Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứngDescription: Hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Phụ Nữ Nam Đàn và Phan Văn Cảnh, mọi người đang đứng và trong nhà

Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân năm 2020

Trong năm 2020, thực hiện Quyết định số 2924 -QĐ/TU, ngày 30/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; Công văn số 4063-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về "Chỉ đạo tiếp xúc, đối thoại với nhân dân"; kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 13/02/2020 của Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Nghệ An, ngày 07/5/2020 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 176-KH/HU về tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân năm 2020. Theo kế hoạch trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy giao các xã, thị trấn lựa chọn hình thức phù hợp, tổ chức đối thoại ít nhất từ 1 đến 2 cuộc đối thoại với nhân dân trên địa bàn; cấp ủy, chính quyền huyện tổ chức đối thoại từ 3 đến 5 xã.

          Đến hết tháng 11 năm 2020, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức 21 cuộc đối thoại, trong đó có 9 cuộc đối thoại tổ chức tại hội trường UBND xã, 12 cuộc tổ chức tại khối, xóm. Các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân ở cấp xã có trên 3.000 lượt người tham gia, trong đó có 258 cán bộ, người dân phát biểu tại hội nghị với  412 ý kiến, đã có 356 ý kiến được giải quyết, trả lời trực tiếp, 14 ý kiến trả lời bằng văn bản, 42 ý kiến đang được cấp ủy, chính quyền các xã xem xét giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên xem xét giải quyết. Nhìn chung, hội nghị đối thoại với nhân dân ở các xã, thị trấn có sự chuẩn bị chu đáo, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân phụ trách, nhờ vậy các ý kiến của người dân nêu tại hội nghị được trả lời đúng trọng tâm, dứt điểm, tạo được niềm tin và sự đồng tình của nhân dân. Có nhiều đơn vị triển khai tổ chức tiếp xúc, đối thoại  hiệu quả, đảm bảo đúng thời gian và kế hoạch của huyện như Thị trấn, Nam Anh, Nam Thanh, Nam Xuân, Nam Thái, Kim Liên, Hồng Long, Trung Phúc Cường, Nam Cát...

 Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn 4 xã để tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân là Hùng Tiến, Nam Xuân, Nam Kim và Nam Giang. Các hội nghị cuộc tiếp xúc, đối thoại cấp huyện được thực hiện trong tháng 11 và 12/2020, đã có 742 lượt người tham gia, 53 lượt ý kiến của cán bộ và nhân dân với 105 nội dung trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, ANQP, xây dựng hệ thống chính trị (trong đó, tại Hùng Tiến có 13 lượt ý kiến với 25 nội dung; Nam Xuân 11 lượt ý kiến, 27 nội dung; Nam Kim 16 lượt ý kiến, 28 nội dung và Nam Giang 13 lượt ý kiến với 25 nội dung).

Với phương châm đối thoại cởi mở, dân chủ, muốn lắng nghe và giải quyết tối đa các ý kiến, kiến nghị đề xuất, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tại các cuộc đối thoại ở cấp huyện cũng như cấp xã, nhân dân đã thẳng thắn đề xuất, phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền lợi của đại đa số người dân như: Cơ chế hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, một số vấn đề vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, các vấn đề bất cập liên quan đến ngành điện; các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, cơ chế kích cầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải; vấn đề mất an ninh trật tự vẫn còn xảy ra ở một số địa phương... Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng bày tỏ băn khoăn, trăn trở đối với tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhà văn hóa xóm sau sáp nhập; một số ý kiến đề cập đến công tác phát triển đảng viên ở nông thôn gặp nhiều khó khăn; chế độ phụ cấp cho cán bộ xóm còn thấp, nhất là cán bộ đoàn thể, việc chi trả phụ cấp theo hình thức chấm công là không hợp lý...

 Trong số các vấn đề trên, có nhiều nội dung đã được cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết thấu đáo, tạo chuyển biến rõ nét, được nhân dân đồng thuận cao đó là những nội dung liên quan đến sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, một số vấn đề liên quan đến chế độ chính sách...Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm giải quyết hiệu quả, nhờ vậy tỷ lệ đơn thư, khiếu nại ngày càng giảm (trong năm 2020, Hội đồng tiếp công dân huyện tiếp nhận 265 đơn thư, giảm 62 đơn so với cùng kỳ 2019). Qua tiếp xúc, đối thoại còn khơi dậy được tính đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, xây dựng được mối quan hệ gần gủi, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, là tiền đề để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

          Tiếp xúc, đối thoại với nhân dân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là giải pháp quan trọng để thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, mở rộng quyền làm chủ, phát huy nội lực, tính sáng tạo trong nhân dân; tạo sự gắn kết, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với người dân để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025.