null Nam Đàn phát động Phong trào thi đua XHCN năm 2021

content:

 

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, trở thành động lực để Nam Đàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua XHCN trong năm 2021.

Trong năm qua, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua theo từng lĩnh vực như: Phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không có ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thật trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương; Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh... Các phong trào thi đua của huyện nhà trong năm 2020 đã trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 6,64%, đạt 97% KH. Tổng giá trị sản xuất 7.996,1 tỷ đồng, tăng 6,64% so năm 2019. Thu nhập bình quân đạt 55 trđ/người/năm, tăng 7trđ/người/năm so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Chất lượng giáo dục được nâng lên, năm học 2019-2020 có thêm 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đưa tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 63/71 trường, đạt tỷ lệ 88,7%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ vượt bậc. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh trong nhân dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,3%; tỷ lệ xóm, khối đạt danh hiệu xóm, khối văn hóa 93,5%; Cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa 97%. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; "Cả nước chung tay vì người nghèo, không có ai bị bỏ lại phía sau" và các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 1,01% giảm 0,13 % so với năm 2019. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm và triển khai thực hiện. Trong năm, đã có 23 sản phẩm OCOP được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá đạt từ 3 sao trở lên. Tích cực thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nhà lưới và triển khai khảo sát, xây dựng vườn chuẩn NTM. Quốc phòng, an ninh cơ bản được đảm bảo, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị được tăng cường. Các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, "Dân vận khéo", "Phòng chống tham nhũng, lãng phí" … được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - TUV, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Với những thành tích xuất sắc đã đạt đ­ược trong thực hiện phong trào thi đua XHCN trong năm 2020, huyện nhà 03 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân và 02 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, còn có 162  tập thể và 327 cá nhân được UBND huyện khen thưởng thành tích trên tất cả các lĩnh vực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2021, với chủ đề “Thi đua đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và hướng tới mục tiêu xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch”, Nam Đàn tiếp tục phát động phong trào thi đua XHCN với các nội dung thi đua:

* Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế: Làm tốt công tác thu hút đầu tư, mở rộng đối ngoại, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển. Nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh để tạo đà tăng trưởng của nền kinh tế. Đảm bảo các mục tiêu an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 8,5-9,5%. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hoá hiện đại hoá bảo đảm tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, quan tâm thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Tạo điều kiện để đầu tư, nuôi dưỡng các nguồn thu trên địa bàn.

* Trong phong trào thi đua phát triển văn hóa xã hội: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, phấn đấu tăng 1-2 bậc trong bảng xếp hạng của tỉnh. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục về kỹ năng sống và giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh. Quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt các hoạt động truyền thông về dân số, nâng cao chất lượng dân số, chất lượng tuổi thọ. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chỉ đạo tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hoá, gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, có kế hoạch xây dựng phóng sự, sách giới thiệu điểm đến, hình ảnh mảnh đất con người Nam Đàn và lập bản đồ số về di tích, để Nam Đàn trở thành điểm đến hấp dẫn. Thường xuyên theo dõi hoạt động và cập nhật các tin tức của cổng thông tin điện tử, cổng thông tin du lịch thông minh tích hợp trên thiết bị di động. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, huy động xã hội các nguồn kinh phí để thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Trong phong trào thi đua đảm bảo quốc phòng, an ninh: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, cứu nạn, hỏa hoạn khi có tình huống xẩy ra. Giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc, kiên quyết không để xẩy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp kéo dài.

* Trong thi đua xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “phát triển văn hóa gắn với du lịch”. Thực hiện chỉnh trang đô thị, khối xóm, vệ sinh môi trường, xây dựng đường hoa, cây xanh, xây dựng xóm, khối sáng - xanh - sạch - đẹp và xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu nông thôn mới một cách đồng bộ; phong trào xây dựng mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo các xã thực hiện nâng cao chất lượng các nội dung tiêu chí. Tập trung chỉ đạo các xã Kim Liên, Nam Cát, Nam Anh, Nam Thanh, Nam Giang, Nam Nghĩa xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến cuối năm 2021 có 03 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 06 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

* Trong thi đua xây dựng hệ thống chính trị: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch vững mạnh. Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX gắn với việc triển khai thực hiện có chất lượng các Nghị quyết, Đề án của Huyện ủy, UBND huyện. Thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Tiếp tục nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong vận động quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

                                                                                          PHÒNG NỘI VỤ