null Hội nghị trực tuyến, Quán triệt kế hoạch kiểm tra giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019- 2024 và công tác thi đua khen thưởng của hệ thống Mặt trận năm 2022

content:

Sáng ngày 14/4/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyếnquán triệt Kế hoạch kiểm tra giữa nhiệm kỳ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kì 2019- 2024 và công tác thi đua khen thưởng của hệ thống Mặt trận năm 2022.Các đồng chíLê Văn Ngọc– Phó Chủ tịch TT Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh, Trương Thiết Hùng– Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đồng chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu Nam Đàn, đồng chí Nguyễn Duy Thảo– UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện chủ trì; Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực và cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tại điểm cầu xã, thị trấn có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

 

 

 

 

Theo đó, thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 21/4 đến 15/7/2022. Nội dung kiểm tra được tập trung vào việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra và kết quả thực hiện các nội dung, chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai; Kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ huy động xã hội hóa từ đầu năm 2019 đến cuối năm 2021. Bao gồm Chương trình Tết vì người nghèo; Quỹ vì người nghèo; Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết; Chương trình hỗ trợ sinh kế thoát nghèo bền vững; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; Quỹ cứu trợ. Đối tượng kiểm tra gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ cấp huyện và cấp xã cùng một số cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.Trong đó, có 7 đơn vị cấp huyện được kiểm tra toàn diện các nội dung nêu trên và 14 đơn vị còn lại tập trung kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn quỹ huy động.

 

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đặt ra yêu cầu kiểm tra giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải đảm bảo toàn diện, chính xác; phát hiện những mô hình, cách làm mới, hiệu quả cần phát huy, nhân rộng; nội dung cần khắc phục.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Mặt trận; các phong trào, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các thành viên…

Thông qua kiểm tra cũng cần tiếp nhận các hiến kế, đề xuất của cơ sở nhằm tổ chức các hoạt động, phong trào ở nửa nhiệm kỳ còn lại hiệu quả hơn

Cũng tại hội nghị, các điểm cầu cũng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai quán triệt Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua - khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2022; hệ thống các tiêu chí chấm điểm, xếp loại, thi đua - khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống MTTQ năm 2022./.

 

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )