null Nam Đàn tổ chức Đại hội điểm Chi bộ xóm, khối nhiệm kỳ 2022 – 2025

content:

     Thực hiện theo hướng dẫn số 13 của Huyện ủy Nam Đàn về hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong những ngày này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức Đại hội điểm chi bộ xóm, khối nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

 

     Theo hướng dẫn, mỗi xã, thị trấn chọn 1-2 chi bộ Đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong thời gian trước ngày 15/5/2022. Nội dung Đại hội Chi bộ gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi ủy trong nhiệm kỳ. Bầu chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo quy định.

 

 

     Ngay sau khi tổ chức thành công bầu cử xóm, khối trưởng, Đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn huyện đã tập trung chỉ đạo Đại hội điểm chi bộ các khối, xóm. Định hướng cơ cấu Bí thư Chi bộ kiêm xóm khối trưởng. Đến nay, có 10 xã, thị trấn tổ chức Đại hội điểm thành công ở 11 chi bộ, điển hình như Khánh Sơn, Kim Liên, Nam Thanh, Nam Hưng v.v...

     Cùng với việc rút kinh nghiệm trong các khâu từ chuẩn bị, quá trình điều hành Đại hội, công tác bầu cử và các văn bản sau đại hội, Đại hội điểm Chi bộ sẽ là cơ sở để Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo Đại hội đối với các chi bộ còn lại trước thời gian 15/7/2022./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )