null Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031

content:

Chiều ngày 25/5/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, BTV Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình hội nghị cán bộ chủ chốt quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 cấp huyện.

 

 

 

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Châu-Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cùng các đồng chí: Trần Thị Hiên- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Nguyễn Hồng Sơn-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Huyện ủy, Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội cấp huyện; Lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 

 

 

 

Hội nghị đã thông qua tờ trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Để triển khai 5 bước theo Quy định, BTV Huyện ủy đã triển khai 2 bước: Bước 1: căn cứ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đã tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán bộ để dự kiến danh sách nguồn nhân sự. Thường trực Huyện ủy đã họp và thống nhất dự kiến nguồn nhân sự quy hoạch trình BTV Huyện ủy xem xét, dưới thiệu. Bước 2: BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030.

 

 

 

 

 

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt đã thực hiện lấy ý kiến bằng phiếu các chức danh cán bộ chủ chốt gồm: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, BCH Huyện ủy. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố tại Hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng về công tác quy hoạch cán bộ vào sáng ngày 26/5/2022./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )