null Nam Đàn quán triệt NQ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đảng viên khối cơ quan

content:

 Sau hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở, chiều ngày 7/10/2020, BTV Huyện ủy Nam Đàn tiếp tục mở lớp thứ 2 cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc khối cơ quan và trường THPT Nam Đàn 1. 

 

( Đ/c Trần Thị Hiên- phó Bí thư TT huyện uỷ- chủ tịch HĐND huyện lên lớp chuyên đề : Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị )

( Đ/c Biện Văn Trung - UVBTV - trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ lên lớp chuyên đề :

Phát triển kinh tế - XH và QPAN )

( Các đ/c đảng viên trong các cơ quan trên địa bàn huyện về tham gia học NQ )

 

( Các đ/c đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ về tham gia học NQ )

( Các đ/c đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ về tham gia học NQ )

( Toàn cảnh hội nghị triển khai NQ )

Các cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị đã được đồng chí Trần Thị Hiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Biện Văn Trung- UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp lên lớp giới thiệu khái quát về Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2 nội dung Nghị quyết chuyên đề về: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Qua hội nghị nhằm giúp cho các đồng chí cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống bằng các chương trình hành động, đề án, kế hoạch cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )