null Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

content:

Sáng ngày 11/10/2020, BTV Huyện ủy Nam Đàn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ một số cán bộ đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

 

( Đ/c Trần Thị Hiên - phó Bí thư TT huyện uỷ - chủ tịch HĐND huyện, lên lớp chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị )

( Các đ/c Đảng viên về tham gia học tập )

( Đ/c Biện Văn Trung - UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo huyện uỷ, lên lớp chuyên đề phát triển KT - XH và QPAN )

( Các đ/c Đảng viên về tham gia học tập )

Hội nghị đã được các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy lên lớp giới thiệu khái quát về Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2 chuyên đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Qua đó nhằm giúp các đồng chí cán bộ Đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện, từ đó tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Trên cơ sở nội dung  đã tiếp thu, các đồng chí cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình hành động, đề án, kế hoạch thiết thực, sát hợp với địa phương, đơn vị mình để thực hiện; đồng thời đây là cơ sở để các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tại đơn vị mình nghiêm túc, có chiều sâu.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )