Thông báo
content:

Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh **************************** ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI MINH BẠCH, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

Sáng ngày 22/10/2020, BCH Đảng bộ huyện Nam Đàn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 để thảo luận và cho ý kiến vào một số nội...
Hưởng ứng lời kêu của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và UBMTTQ tỉnh Nghệ An cũng như huyện Nam Đàn về ủng hộ đồng bào các tỉnh...
Với đạo lý “thương người như thể thương thân”, những ngày này trên địa bàn Nam Đàn đã có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng về đồng bào Miền...

Web Content Article

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ các cấp, tính đến chiều ngày 23/10, UBMTTQ huyện, Ban cứu trợ huyện Nam Đàn đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng gồm tiền mặt và hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung.

Web Content Article

content:

Loại hình du lịch homestay đã được định hình ở Nghệ An từ vài năm nay, trên đất Yên Khê, Bồng Khê (Con Cuông), nơi có Vườn Quốc gia Pù Mát hay các xã Thanh Thủy, Thanh Hương (Thanh Chương) với...
content:

Web Content Article

Sáng ngày 21/10 Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Khối Sa Nam Thị Trấn Nam Đàn đã kêu gọi vận động các...