Hoạt động của xã, thị trấn

null Nam Lĩnh tổ chức Kỳ họp HĐND xã thứ 14 khóa XX, nhiệm kỳ 2016 -2021

content:

 

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, HĐND xã Nam Lĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường kỳ cuối năm) theo luật định để xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2020, thảo luận, quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND xã và tổ chức tổng kết hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 Về tham dự và chỉ đạo  kỳ họp có Đồng chí Phạm Văn Ái - ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn. Đồng chí Phạm Thị Hải Ủy viên ban chấp hành Huyện ủy, Chủ tịch HLHPN Huyện cán bộ chỉ đạo điểm và các ông bà là đại biểu HĐND huyện được bầu tại xã Nam Lĩnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Các đồng chí; TT HĐND; UBND; Thường trực MTTQ xã. Các ông bà đại biểu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trưởng, phó các đoàn thể; cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã; Hiệu trưởng 3 trường học; trưởng trạm y tế, Đài truyền thanh xã; Bí thư chi bộ; Xóm trưởng, xóm phó.  

Tại kỳ họp, HĐND xã  đã dành thời gian tập trung nghe, nghiên cứu, thảo luận 10 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND, UBND xã và các ngành liên quan. Thực hiện chất vấn tại kỳ họp đối với UBND xã, về 06 nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, việc thực hiện di chuyển các cột điện trên địa bàn, công tác thu ngân sách năm 2021 và đầu tư xây dựng cơ bản. 

Kỳ họp được diễn ra dân chủ, khách quan, đúng luật. Các đại biểu HĐND xã đã thống nhất cao và thông qua 06 Nghị quyết: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2021; Nghị Quết về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; Nghị quyết về kết quả giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 13; Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã; Nghị quyết về việc quy hoạch, mở rộng nghĩa trang Cấp Mụ.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Duy Lợi - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để xã  sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế, xã hội  năm 2021 và các năm tiếp theo. Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND xã  theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực./.

                                                                       Thực hiện: Viết Mão