Hoạt động của xã, thị trấn

null Xã Kim Liên tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác QP-AN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

content:

Sáng ngày 3/2/2020, UBND xã Kim Liên ( Nam Đàn) tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước và công tác Quốc phòng- An ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

( Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 )

( Báo cáo tổng kết công tác QPAN )

Với chủ đề “ Nhân dân và cán bộ xã Kim Liên đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng các cấp, quyết tâm phấn đấu về đích xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020”, Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong toàn xã đã nổ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua theo từng ngành, từng lĩnh vực, nhờ vậy, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với tổng giá trị sản xuất đạt 98,08%, tăg 7,93% so với năm 2019; Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,7 triệu đồng/người/năm, tăng 3,5 triệu đồng. VH-XH có nhiều khởi sắc, là xã dẫn đầu toàn huyện trong phong phong trào giáo dục; hoạt động thông tin, tuyên truyền,VHVN-TDTT diễn ra sôi nổi, sâu rộng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được quan tâm và không ngừng đổi mới để nâng cao năng lực lãnh đạo. Đặc biệt, phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, theo đó các xóm đều tăng cường xây dựng hạ tầng đường giao thông nông thôn có mương tiêu thoát nước và nắp đậy, đảm bảo môi trường sạch sẽ. Trong năm, các xóm đã nâng cấp, mở rộng được hơn 2.800 m đường giao thông; xây dựng gần 2.500 hệ thống mương tiêu thoát nước có nắp đậy; cuối năm 2020 Kim Liên là 1 trong 2 xã đầu tiên của Tỉnh được UBND Tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. 

( Ký giao ước thi đua năm 2021 )

( Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng )

( Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng )

Công tác QP- AN tiếp tục được củng cố và giữ vững. Hàng năm, công tác huấn luyện, sắn sàng chiến đấu và tuyển, giao quân luôn đạt đảm bảo số lượng, chất lượng; các chế độ cho đối tượng quân nhân, chính sách hậu phương quân đội được giải quyết kịp thời, theo đúng qui định. An ninh trật tự ngày càng được tăng cường gắn kết với các lực lượng liên quan nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được đảm bảo. 

Tại hội nghị, cùng với tổ chức cho các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021, có 11 tập thể, 5 cá nhân được UBND xã Kim Liên trao tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020; 5 tập thể, 9 cá nhân được UBND xã trao tặng giấy khen vì có thành tích trong QP-AN năm 2020./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )