Hoạt động của xã, thị trấn

null Nam Nghĩa Phát động xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

content:

Tối ngày 21/4/2022, xã Nam Nghĩa đã long trọng tổ chức lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “Môi trường, cảnh quan nông thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng trải nghiệm nông thôn, tham quan, học tập, ẩm thực” năm 2022. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Duy Thảo- UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Hồ Sỹ Hải- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành cấp huyện; cán bộ và Nhân dân xã Nam Nghĩa.

 

 

 

 

 

 

Sau gần 4 năm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Nam Nghĩa đã huy động được hơn 91,4 tỷ đồng, ngoài ra nhân dân còn đầu tư để xây dựng chỉnh trang nhà cửa 91,4 tỷ đồng, 118 hộ hiến 1.509m2 đất, dỡ bỏ gần 1.033m2 tường rào, đóng góp hơn 15.000 ngày công để xây dựng NTM nâng cao. Xã đã phát huy nội lực đầu tư nâng cấp, xây mới 13,5 km đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu xóm 3; đầu tư xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội khác. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân, cuối năm 2021, Nam Nghĩa vinh dự được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Với quyết tâm cao, xã đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về đích NTM kiểu mẫu theo hướng “Môi trường, cảnh quan nông thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng trải nghiệm nông thôn, tham quan, học tập, ẩm thực” năm 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Hồ Sỹ Hải -Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà xã Nam Nghĩa đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: cùng với tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao ý thức của nhân dân, đặc biệt là tinh thần đi đầu, nêu gương đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm lan tỏa, đẩy mạnh phong trào. Cần tập trung rà soát các tiêu chí, xác định nhiệm vụ của từng tiêu chí, huy động nguồn lực xã hội hóa để hoàn thiện các tiêu chí; phấn đấu hoàn thiện đồng bộ giao thông nông thôn. Tích cực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng bộ mặt nông thôn mới sáng -xanh-sạch-đẹp. Bên cạnh đó, UBMTTQ xã, các tổ chức chính trị xã hội cần có các hình thức vận động linh hoạt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao, v.v...

Tại buổi lễ, các tổ chức, đơn vị, các xóm trên địa bàn đã ký cam kết thi đua hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )