Hoạt động của xã, thị trấn

null Bầu cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2022 - 2025

content:

Trong không khí thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2022). Trong ngày 26/4/2022 các xóm trên địa bàn xã Nam Giang đã tổ chức bầu cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Việc tiến hành bầu cử Xóm Trưởng lần này nhằm tăng cường, củng cố chất lượng hoạt động của Xóm trong toàn xã Nam Giang; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Tại buổi bầu cử, các cử tri đã phát huy quyền dân chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền điều hành các công việc tại xóm và trên địa bàn xã Nam Giang. Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn được thực hiện theo đúng tiến trình, đúng luật định, theo đúng quy trình; tỷ lệ cử tri đi bầu đảm bảo.

Những người trúng cử trưởng xóm đều là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, được nhân dân tín nhiệm và là người biết triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó; đưa phong trào phát triển kinh tế - xã hội của xóm ngày một phát triển đi lên và đời sống nhân dân thêm ấm no, hạnh phúc./.

Sông Lam