Hoạt động của xã, thị trấn

null Không để ai bị bỏ lại phía sau

content:

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ xã Nam Giang đã kêu gọi sự chung tay, đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Sáng ngày 28/4/2022; UBMTTQ VN xã Nam Giang, cùng công Ty thiết bị Thiên Hoàng - ở Nghi hương Cửa lò đã tổ chức trao tiền Ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hộ được nhận tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết là bà Nguyễn Thị Minh, hộ cận nghèo xóm 6 Nam Giang - Nam đàn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Tại gia đình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã và đại diện Công Ty thiết bị Thiên Hoàng đã trao tiền hỗ trợ làm nhà số tiền tài trợ Hoàng 50.000.000 đồng. Đồng thời động viên gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy, chính quyền và sự chung tay, đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp đến các đối tượng nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, nhằm động viên giúp đỡ các gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Sông Lam