Hoạt động của xã, thị trấn

null Ban Thường vụ Huyện ủy hội nghị định kỳ phiên tháng 5/2022

content:

Sáng ngày 25/5/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, BTV Huyện ủy Nam Đàn đã tổ chức hội nghị định kỳ phiên tháng 5/2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Khánh- Phó Trưởng Ban TT Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Văn Châu- Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cùng các đồng chí: Trần Thị Hiên- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Nguyễn Hồng Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện và Trưởng các phòng, ban, ngành liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại hội nghị, các đồng chí UV BTV Huyện ủy đã thảo luận và cho ý kiến vào 8 nội dung: Công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 cấp huyện; Báo cáo đánh giá công tác phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen năm 2022; Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 913 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Nam Đàn theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tại xã Nam Hưng, Nam Lĩnh; Hướng dẫn sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; Công tác đảng viên, tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của BTV Huyện ủy./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )