Hoạt động của xã, thị trấn

null Kim Liên - Nam Đàn tuyên dương 44 gia đình văn hóa và sản xuất kinh giỏi tiêu biểu

content:

        UBND xã Kim Liên ( Nam Đàn) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000- 2020 và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020.

( Các đ/c lãnh đạo các phòng, ban huyện về tham dự )

 

( Đ/c Nguyễn Quang Lộc - chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị )

        Bám sát kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về việc triển khai thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 20 năm qua (từ 2000- 2020), ban chỉ đạo phong trào xã Kim Liên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của phong trào; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “ người tốt, việc tốt”, v.v… Ngoài ra, ban chỉ đạo phong trào xã còn tăng cường phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa con người Kim Liên, nhờ vậy số lượng, chất lượng gia đình, xóm, đơn vị văn hóa ngày càng tăng. Năm 2000 chỉ 5 xóm đạt danh hiệu văn hóa, đến nay 100% xóm đều đạt danh hiệu xóm văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa từ 75% nay đạt 90%, số gia đình văn hóa 3 năm liên tục đạt 82% trở lên; 5/5 đơn vị cơ quan đạt danh hiệu văn hóa. Song song với đó thì phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa NTM cũng được đẩy mạnh với nhiều hoạt động từ xã xã đến xóm, góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020 tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, bình quân hàng năm số lượng hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp từ 75-80% tổng số hội viên, qua đó đã làm xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực. Phong trào không chỉ góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, mà còn góp phần củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò vị thế của Hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM.

 

( Lãnh đạo xã trao giấy khen cho 2 tập thể tiêu biểu trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020 )

( Lãnh đạo xã trao giấy khen cho 22 hộ tiêu biểu trong phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016-2020 )

 

( Lãnh đạo xã trao giấy khen cho 22 hộ tiêu biểu trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020 )

Dịp này, UBND xã đã tuyên dương và trao tặng giấy khen cho 22 hộ và 2 tập thể tiêu biểu trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000- 2020; 22 hộ tiêu biểu trong phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016-2020./.

  ( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )