Hội đồng nhân dân huyện Nam Đàn

content:

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Email: 

Số điện thoại:

   

 

Đồng chí: Phạm Văn Ái
Chức vụ: UVBTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Email: aipv@namdan.nghean.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đinh Xuân Tân
Chức vụ: Trưởng Ban Pháp Chế - HĐND huyện

Email: tandx@namdan.nghean.gov.vn

 

Đồng Chí: Bùi Thị Oanh

Chức vụ: HUV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội huyện

Email: oanhbt@namdan.nghean.gov.vn

Số điện thoại: 0988071981