Kinh tế - Chính trị

null Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Đàn trực tiếp kiểm tra các mô hình do Đoàn thể huyện đảm nhận xây dựng điểm NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

content:

       Trong 2 ngày ( 29 và 30/12), đồng chí Trần Thị Hiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn dẫn đầu trực tiếp đi tham quan, kiểm tra các mô hình do Đoàn thể thể huyện đảm nhận xây dựng điểm NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện theo tinh thần chỉ đạo của ban Thường trực Huyện ủy với các tổ chức Đoàn thể tại hội nghị giao ban tháng 12/2020 về việc kiểm tra các mô hình do Đoàn thể  huyện đảm nhận. Cùng đi có Trưởng ban Dân vận- Chủ tịch UB MTTQ, Chánh văn phòng Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ huyện, Trưởng các đoàn thể huyện.

( Đ/c Trần Thị Hiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn kiểm tra xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại xã Trung Phúc Cường )

(  Đ/c Trần Thị Hiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn, cùng đoàn công tác của Huyện nghe các xóm ở xã Trung Phúc Cường báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu)

       Đoàn đã đến tham quan, kiểm tra các mô hình: Xây dựng xóm “ sáng- xanh- sạch- đẹp” ở xóm Thọ Toán, xã Trung Phúc Cường; “ 5 không, 3 sạch” ở xóm Mỹ Thiện, Đồng Thuận, xã Nam Cát; “ vườn mẫu, vườn chuẩn” ở xóm 6, xã Nam Giang và xóm 3, xã Nam Nghĩa; Đoạn đường Thanh niên “ sáng- xanh- sạch- đẹp” ở xóm 4, xã Nam Anh; Đoạn đường Cựu chiến binh “ sáng- xanh- sạch- đẹp” ở xóm 1, xã Nam Nghĩa; mô hình cơ quan, công sở “ xanh- sạch- đẹp” ở Trung tâm Y tế huyện và Trụ sở Đảng ủy, UBND Thị trấn Nam Đàn.

( Đ/c Trần Thị Hiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn kiểm tra xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại xã Nam Cát )

( Đ/c Trần Thị Hiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn kiểm tra xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại xã Nam Cát )

( Đ/c Trần Thị Hiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn kiểm tra xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại xã Nam Giang )

        Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Trần Thị Hiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận sự vào cuộc tích cực của cán bộ và nhân dân các xóm, nhất là vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo xây dựng mô hình điểm; trực tiếp bổ cứu và gợi mở cho các xóm được chọn xây dựng mô hình điểm NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu một số vấn đề như cấp ủy, BCH xóm cần xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch cụ thể, đưa nội dung này vào sinh hoạt hàng tháng của chi bộ; các tổ chức đoàn thể cần phát huy vai trò nòng cốt, quan tâm đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là cán bộ chỉ đạo cần phải nêu gương, qua đó để nâng cao ý thức của người dân trong xây dựng mô hình. Quá trình xây dựng mô hình phải đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa, đẹp mắt, tạo thành điểm nhấn để các địa phương khác đến tham quan, học tập, mang tính bền vững và lâu dài cho các mô hình./

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )