Kinh tế - Chính trị

null Nam Đàn tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức các bước giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

content:

Chiều ngày 23/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì hội nghị gồm các ông: Nguyễn Duy Thảo- Chủ tịch UB MTTQ huyện; Lê Văn Bình- Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Bà Trần Thị Hiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện; ông Nguyễn Hồng Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; Phạm Văn Ái- Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thạc Âu- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

( Toàn cảnh hội nghị )

( Các đ/c Lãnh đạo Huyện và các đ/c đại biểu về tham dự hội nghị )

( Bà : Trần Thị Hiên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị )

( Ông Nguyễn Hồng Sơn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện phát biểu tại hội nghị )

Tại hội nghị, các đại biểu là là đại diện lãnh đạo các cơ quan ( tổ chức, đơn vị) được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn đã được nghe thông báo việc phân bổ giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Nam Đàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn việc tổ chức các bước Hội nghị giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Riêng đối với việc phân bổ giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Nam Đàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số Đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 người, số người được giới thiệu ứng cử là 64 người, trong đó số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ chiếm 39,06%, số người được giới thiệu ứng cử là trẻ tuổi ( dưới 40 tuổi) chiếm 23,43%, số người được giới thiệu ứng cử là người ngoài Đảng chiếm 12,5%, số người được giới thiệu ứng cử có theo tôn giáo chiếm 6,25%, số người được giới thiệu ứng cử làm công tác Đảng 26,56%, số người được giới thiệu ứng cử làm công tác chính quyền 35,93%, số người được giới thiệu ứng cử làm công tác Mặt trận chiếm 6,25% và số người được giới thiệu ứng cử làm công tác Đoàn thể chiếm 12,5%.

( Ông Lê Văn Bình- Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ huyện trình bày các văn bản, hướng dẫn của cấp trên )

( Các đ/c Lãnh đạo Huyện về tham dự hội nghị )

( Các đ/c đại biểu về tham dự hội nghị )

( Các đ/c đại biểu về tham dự hội nghị )

 

Để cuộc bầu cử được thành công trọn vẹn trên mọi phương diện, thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, muốn vậy các đơn vị, địa phương cấn bám sát Mục 2, Chương II, Nghị quyết liên tịch số 09/2021 của Ủy ban Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về “ Hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, các bước giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện phải thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tiến độ thời gian và phát huy dân chủ rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, thể hiện rõ vai trò của cơ quan dân cử, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )