Kinh tế - Chính trị

null Nam Đàn triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

content:

Sáng ngày 20/3, Nam Đàn triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Duy Thảo - chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Nam Đàn;  Ông Lê Văn Bình - Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện chủ trì Hội nghị.

 

( Ông Phạm Văn Ái - Phó chủ tịch HĐND Huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị )

( Ông Nguyễn Duy Thảo - Chủ tịch UBMTTQ Huyện phát biểu tại hội nghị )

( Các đ/c Đại biểu về tham dự hội nghị )

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường trực UBMTTQ huyện Nam Đàn đã triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú và sinh sống thường xuyên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp cấp triệu tập và chủ trì hội nghị.

( Ông Lê Văn Bình - Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ phát biểu tại hội nghị )

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri tại nơi cư trú của người được giới thiệu trong việc nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri đối với những người được giới thiệu ứng cử. Đồng thời, làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.Thời gian tiến hành hội nghị cử tri nơi cư trú từ 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )