Kinh tế - Chính trị

null Nam Đàn tổ chức bầu cử Trưởng xóm, khối nhiệm kỳ 2022-2025

content:

Thực hiện hướng dẫn Công tác bầu cử Trưởng xóm, khối nhiệm kỳ 2022-2025 của UBND huyện, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đàn đã tổ chức bầu cử Trưởng xóm, khối nhiệm kỳ 2022-2025.

 

 

 

Với tiêu chuẩn Trưởng xóm, khối phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở xóm, khối; đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực, kiến thức, sức khỏe, có khả năng nắm bắt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào thực tiễn trong lĩnh vực được phân công phụ trách, có tâm huyết, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị  và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

 

 

 

 

 

Với sự chuẩn bị chu đáo, công tác tuyên truyền sâu rộng, tinh thần trách nhiệm cao của cử tri, nên trong ngày 28/4, nhiều xã đã tổ chức thành công tốt đẹp bầu cử Trưởng xóm, khối nhiệm kỳ 2022-2025 như: Nam Giang, Nam Anh, Nam Thanh, Thượng Tân Lộc, Nam Kim, Nam Cát, Nam Thái, Kim liên,... Lãnh đạo các địa phương đã tập trung xuống cơ sở, kiểm tra, chỉ đạo việc bầu cử đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài một số địa phương làm điểm, theo kế hoạch, 156 khối, xóm của 19 xã, Thị Trấn trên địa bàn huyện sẽ triển khai đồng loạt trong 2 ngày 28 và 29/4, hoàn thành trước ngày 30/4/2022./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )