Kinh tế - Chính trị

null Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa tiếp công dân định kỳ phiên tháng 5/2022

content:

Sáng ngày 04/5/2022, tại hội trường Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ phiên tháng 5/2022. Cùng dự buổi tiếp dân có các đồng chí trong Hội đồng Tiếp công dân của cấp ủy huyện, trưởng các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo UBND huyện, trưởng các phòng, ngành cấp huyện có liên quan và lãnh đạo các đơn vị có công dân đến tham gia làm việc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại phiên tiếp, có 2 công dân đăng ký phản ánh, kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung và ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng Tiếp công dân huyện, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu, trả lời làm rõ một số nội dung công dân phản ánh. Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao lãnh đạo các đơn vị, các phòng, ngành liên quan tham mưu, giải quyết kịp thời, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo cáo, đề xuất cấp trên để được hướng dẫn kịp thời./.

 

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )