Kinh tế - Chính trị

null Nam Đàn hiệp thương bầu Chủ tịch UBMTTQ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024

content:

     Sáng ngày 18/9, UBMTTQVN huyện Nam Đàn đã tổ chức hội nghị lần thứ 5, UBMTTQVN huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 để tiến hành kiện toàn công tác cán bộ sau Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Trần Thị Hiên-Phó Bí thư TT Huyện ủy, tham dự và chỉ đạo hội nghị.

( Đ/c Trần Thị Hiên - phó Bí thư TT huyện ủy tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Duy Thảo, được bầu làm chủ tịch UBMTTQ khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 )

 

( Đ/c Nguyễn Duy Thảo - UVBTV - chủ tịch UBMTTQ huyện tặng hoa chúc mừng các đ/c được bầu làm phó chủ tịch UBMTTQ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 )

 

( Lãnh đạo UBMTTQ huyện tặng hoa các đ/c nghỉ hưu và chuyển công tác khác, không tham gia BCH - UBMTTQ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 )  

     Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung 6 vị vào UBMTTQ huyện, hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch TT và Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQ huyện khóa XVI. Kết quả, với tỉ lệ 100% Ủy viên có mặt nhất trí cử ông Nguyễn Duy Thảo-UVBTV, Trưởng ban Dân vận giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ huyện, ông Lê Văn Bình-HUV, giữ chức danh Phó Chủ tịch TT UBMTTQ, bà Trần Thị Hiên-Phó Bí thư TT Huyện ủy giữ chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ huyện. Như vậy, hiện Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn có 61 ủy viên.

     Dịp này, Hội nghị cũng đã tặng hoa 5 vị không tham gia UVUBMTTQ huyện do nghỉ hưu và chuyển công tác khác./.
 

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )