null THÔNG BÁO Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2021 của Hội đồng tiếp công dân huyện Nam Đàn

content:

THÔNG BÁO

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2021

của Hội đồng tiếp công dân huyện Nam Đàn

Ngày 20/4/2021, với sự chủ trì của đồng chí Vương Hồng Thái ‑ Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Hội đồng tiếp công dân huyện đã tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định. Cùng tham gia buổi tiếp công dân có đại diện các phòng, ban, ngành gồm: Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên & MT, Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng Tư Pháp, phòng LĐ-TB&XH, Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy, Uỷ ban MTTQVN huyện, Hội Nông dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Vắng: Công an huyện.

Căn cứ thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng tiếp công dân huyện đã xử lý các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân như sau:

1. Nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Khắc Châu .

Địa chỉ: Xóm Ba Đình, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nội dung : Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình bà Hòe. Kiến nghị việc đo đạc bản đồ địa chính đất của gia đình ông khi không có ông ở nhà là không chính xác…

Căn cứ  nội dung kiến nghị, Hội đồng tiếp công dân huyện giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát theo quy định.

Kết quả giải quyết báo cáo Chủ tịch UBND huyện đồng thời gửi Ban Tiếp công dân huyện 01 bản (để theo dõi) và trả lời cho công dân trước ngày 20/5/2021.

2. Nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Kim Thu (người được ủy quyền).

Địa chỉ: Viện KTCN, trường Đại học Vinh, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Nội dung : Kiến nghị việc UBND xã Kim Liên đổi đất cho gia đình bà (ở QL 46) vào vùng Trại Chăn Nuôi bằng với diện tích thửa đất cũ là chưa hợp lý, gia đình không đồng ý. Đề nghị phải tăng diện tích lớn hơn 1/3 diện tích thửa dất cũ

Căn cứ  nội dung kiến nghị, Hội đồng tiếp công dân huyện giao trách nhiệm cho Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với phòng KTHT và UBND xã Kim Liên thành lập tổ kiểm tra giải quyết theo quy định.

Kết quả giải quyết báo cáo Chủ tịch UBND huyện đồng thời gửi Ban Tiếp công dân huyện 01 bản (để theo dõi) và trả lời cho công dân trước ngày 20/5/2021.

3. Nội dung kiến nghị của ông Trịnh Đức Tùng .

Địa chỉ: Xóm 9, cụm Động Dài, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nội dung : Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để giải tỏa, mở rộng đường theo tiêu chí Nông thôn mới…

Căn cứ  nội dung kiến nghị, Hội đồng tiếp công dân huyện chuyển nội dung kiến nghị của ông Trịnh Đức Tùng đến Chủ tịch UBND xã Nam Kim kiểm tra, giải quyết theo quy định.

Kết quả giải quyết báo cáo Chủ tịch UBND huyện đồng thời gửi Ban Tiếp công dân huyện 01 bản (để theo dõi) và trả lời cho công dân trước ngày 20/5/2021.

4. Nội dung kiến nghị của ông Phan Đình Hiền .

Địa chỉ: Xóm Đại Thắng, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nội dung : Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình bà Hợp. Ông không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch xã Thượng Tân Lộc. Ông yêu cầu kiểm tra vì trả lời không trung thực, giải quyết chậm…

Căn cứ  nội dung kiến nghị, Hội đồng tiếp công dân huyện chuyển nội dung kiến nghị của ông Phan Đình Hiền đến Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc kiểm tra, giải quyết theo quy định.

Kết quả giải quyết báo cáo Chủ tịch UBND huyện đồng thời gửi Ban Tiếp công dân huyện 01 bản (để theo dõi) và trả lời cho công dân trước ngày 20/5/2021.

5. Nội dung kiến nghị của ông Trần Văn Hùng.

Địa chỉ: Xóm Đại Đồng, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nội dung : Đề nghị khen thưởng cho ông trong công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về xây nhà cho ông; xử lý kỷ luật ông Trần Văn Lĩnh, ông Trần Đình Lương; thu hồi đất đai liên quan đến kết luận các nội dung tố cáo của ông; đề nghị kiểm tra lại chất lượng công trình đường giao thông từ Nam Giang đến Kim Liên, chất lượng kém mới làm đã  xuống cấp.....

Căn cứ nội dung kiến nghị, Hội đồng tiếp công dân huyện đã giải thích và hướng dẫn trực tiếp để ông Trần Văn Hùng được rõ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các nội dung liên quan.

Trên đây là kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2021 tại Trụ sở tiếp công dân huyện Nam Đàn. Căn cứ thông báo này, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban ngành cấp huyện, các tổ chức liên quan thụ lý, triển khai, tổ chức thực hiện, giải quyết các vụ việc được giao theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện đồng thời gửi Ban tiếp công dân huyện đúng thời gian quy định./.