Thông báo

null Kết quả sau hơn một tháng triển khai thực hiện cuộc vận động ủng hộ  quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 huyện Nam Đàn

content:

 

 

(Tính đến 17h ngày 12/10/2020)

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “chung tay giúp đỡ người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm giúp đỡ người nghèo, cận nghèo sớm khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo, hoà nhập cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 01/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn và Kế hoạch số 16/KH-MT-BVĐ ngày 08/9/2020 của Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Nam Đàn, Ban Thường trực UBMTTQ huyện, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động quỹ “vì người nghèo”, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ.

Đợt vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đã được sự hưởng ứng tích cực tham gia của các tầng lớp Nhân dân và các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện. Sau hơn một tháng triển khai cuộc vận động, tính từ ngày 08/9/2020 đến nay đã có 46 cơ quan, đơn vị, trường học trong toàn huyện thực hiện việc ủng hộ với số tiền 148.700.000đ đã nộp vào tài khoản Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" của huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện, gồm các đơn vị sau đây:

 

TT

Đơn vị

Số tiền

Ghi chú

1

Huyện ủy Nam Đàn

7.700.000

2

MTTQ huyện Nam Đàn

1.000.000

3

Trung tâm y tế huyện Nam Đàn

26.500.000

4

Ban Quản lý rừng đặc dụng

10.000.000

5

Chi cục Thống kê Nam Đàn

600.000

6

Kho bạc nhà nước Nam Đàn

2.250.000

7

Khu di tích Kim Liên

11.300.000

8

Hội Cựu chiến binh  huyện

300.000

9

Liên đoàn lao động huyện

500.000

10

Hội Nông dân huyện

500.000

11

Hội LHPN Nam Đàn

500.000

12

Ngân hàng Chính sách xã hội

600.000

13

Công chức UBND xã Hồng Long

2.000.000

14

Công chức UBND xã Nam Giang

2.200.000

15

Công chức UBND xã Nam Hưng

1.900.000

16

Công chức UBND xã Nam Anh

2.400.000

17

Công chức UBND Thị trấn

4.500.000

18

Công chức UBND xã Nam Cát

2.000.000

19

Công chức UBND xã Nam Thái

1.800.000

20

Trường Mầm non Thị Trấn

3.500.000

21

Trường Mầm non Nam Kim

3.000.000

22

Trường Mầm non Xuân Lâm

2.800.000

23

Trường Mầm non Nam Giang

2.650.000

24

Trường Mầm non Nam Trung

2.000.000

25

Trường Mầm non Tân Thượng

2.600.000

26

Trường Mầm non Nam Hưng

2.000.000

27

Trường Mần mon Nam Xuân

2.900.000

28

Trường Mầm non Nam Cát

2.300.000

29

Trường Mần non Hồng Long

1.900.000

30

Trường Mầm non Nam Thái

1.800.000

31

Trường Tiểu học Nam Thanh

1.300.000

32

Trường Mầm non Làng Sen

2.800.000

33

Truường Mầm non Nam Anh

3.400.000

34

Trường Mầm non Hoàng Trù

2.800.000

35

Trường THCS Đặng Chánh Kỷ

3.500.000

36

Trường Mầm non Nam Nghĩa

2.300.000

37

Trường Mầm non Vân Diên

4.400.000

38

Trường Mầm non Nam Thanh

1.800.000

39

Trường THCS Nam Lộc

2.600.000

40

Trường THCS Long Lâm

3.700.000

41

Trường Mầm non Nam Phúc

1.300.000

42

Trường Mầm non Hùng Tiến

2.900.000

43

Trường THCS Xuân Hòa

2.300.000

44

Trường TH Khánh Sơn 2

2.400.000

45

Trường TH Hoàng Trù

2.000.000

46

Trường TH Nam Anh

3.200.000

Tổng

148.700.000

        Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đàn trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm, sự quan tâm ủng hộ của quý cơ quan, tổ chức, nhà trường đối với người nghèo trong toàn huyện trong thời gian qua. Để sẻ chia, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc làm mới nhà cửa đã xuống cấp năm 2020, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó và các hoạt động an sinh xã hội khác đối với người nghèo trong năm 2020. Ủy ban MTTQ, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Nam Đàn kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà trường, nhà hảo tâm....với tấm lòng tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách  tiếp tục vận động ủng  hộ giúp đỡ các hộ nghèo khắc phục các khó khăn trong cuộc sống. Tin rằng với truyền thống nhiều năm qua, các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên toàn huyện sẽ tiếp tục ủng hộ để cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 đạt kết quả cao, đảm bảo tiến độ, thời gian đã quy định, góp phần xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025.

                                                                    Ban Thường trực UBMTTQ huyện