01/10/2020
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Lý, xóm 2, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống điện
01/10/2020
Địa chỉ: xóm 4, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
01/10/2020
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Lân, xóm 5, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm
01/10/2020
Địa chỉ: Xóm Nam Bắc Sơn, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính:  xây dựng