01/10/2020
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Lý, xóm 2, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống điện
01/10/2020
Địa chỉ: xóm 4, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
01/10/2020
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Lân, xóm 5, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Chăn nuôi gia cầm
01/10/2020
Địa chỉ: Xóm Nam Bắc Sơn, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính:  xây dựng
01/10/2020
Địa chỉ: Số 03, Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
25/09/2020
Địa chỉ: Xóm Quy Chính, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Sản xuất sắt, thép, gang
25/09/2020
Địa chỉ: Xóm Xuân Thành, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Hoạt động của các cơ sở thể thao