25/09/2020
Địa chỉ: Xóm Quy Chính, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Sản xuất sắt, thép, gang
25/09/2020
Địa chỉ: Xóm Xuân Thành, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An Ngành nghề chính: Hoạt động của các cơ sở thể thao