Thông tin người phát ngôn

content:

Ông: Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Số điện thoại: 0948631966

Email: sonnh@namdan.nghean.gov.vn