Tin nổi bật

null Nam Đàn tổ chức Kỳ họp thứ 15- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

content:

 

Chiều ngày 30/3/2021, HĐND huyện Nam Đàn tổ chức Kỳ họp thứ 15- HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự kỳ họp có các ông: Bùi Đình Long- UVBCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường- Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại Nam Đàn; Trần Văn Hường- Phó Chủ tịch Thường trực Hội nông dân tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh bầu cử tại Nam Đàn; Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa- TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn. Đây là Kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

( Nghi thức chào cờ khai mạc kỳ họp )

( Đ/c Trần Thị Hiên - Phó bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện khai mạc kỳ họp )

( Đ/c Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp )

( Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa- TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu tại kỳ họp )

     Với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, vì dân, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Nam Đàn đã tổ chức 15 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ, 4 kỳ họp chuyên đề. Bằng trí tuệ, trách nhiệm, HĐND huyện Nam Đàn khóa XX đã ban hành 86 Nghị quyết, nhiều nghị quyết do HĐND huyện Nam Đàn ban hành đã đi vào cuộc sống, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Song hành với đó, HĐND huyện còn thực hiện có hiệu quả các cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực, sau mỗi cuộc giám sát đều có báo cáo kết quả giám sát gửi đến đối tượng được giám sát và các tổ chức, cơ quan có liên quan. Nhiều kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân huyện đã được thực hiện, giúp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Cùng với đó, Thường trực HĐND huyện đã quan tâm thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo đó nhiều kiến nghị chính đáng của nhân dân đã được Thường trực Hội đồng nhân dân chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết theo đúng quy định, đạt tỷ lệ 100%. Hoạt động của HĐND huyện đã góp phần đưa huyện Nam Đàn có những bước chuyển biến mạnh và khá vững chắc trên mọi lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng cao và liên tục, hầu hết các chỉ tiêu KT-VH-XH đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo của huyện được đổi mới rõ rệt, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng lên. Hội đồng nhân dân huyện Nam Đàn thực sự phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

( Đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND Huyện trình bày báo cáo về phát triển kinh tế, xã hội của nhiệm kỳ 2016-2021 )

( Các đ/c Lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Huyện về tham dự kỳ họp )

( Đ/c Vương Hồng Thái - Phó chủ tịch TT UBND Huyện phát biểu tại kỳ họp )

( Các đ/c Đại biểu về tham dự kỳ họp )

       Cũng tại kỳ họp, các đại biểu tham dự còn được nghe: Báo cáo công tác kiểm tra của các Ban HĐND huyện; Báo cáo Công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND huyện; Báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình UBND huyện; báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ban HĐND huyện. Đồng thời thông qua Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư công; về phân loại đơn vị hành chính huyện Nam Đàn ( đạt loại 2).

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND huyện Nam Đàn khóa XX đã đạt được, đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như Huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ hiệu quả công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ nhất, bầu đúng, bầu đủ các chức danh HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Chú trọng tăng cường xây dựng mối đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với UBND, UB MTTQ và các tổ chức, cơ quan liên quan, nhằm xây dựng một tập thể đoàn kết, làm việc khoa học, có trách nhiệm, phát huy được dân chủ, trí tuệ của các thành viên.

 

( Đ/c Hồ Sỹ Hải - Phó chủ tịch UBND Huyện trình bày các tờ trình của UBND Huyện trình HĐND )

Tại Kỳ họp, Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa- TUV, Bí thư Huyện ủy cũng đã có bài phát biểu ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện thời gian qua; đồng chí cũng đề nghị HĐND huyện tập trung chỉ đạo và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND huyện trong việc quyết định các nhiệm vụ quan trọng; Tập trung chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Tăng cường thực hiện chức năng giám sát; Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri; Làm tốt công tác phối hợp với Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chức năng trong thực hiên công tác tiếp công dân, xem xét giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của nhân dân; Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện có hiệu quả.

( Các cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tích cực vào hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 )

( 4 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tích cực vào hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021)

( Các cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tích cực vào hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021 )

Dịp này, 4 tập thể, 18 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần tích cực vào hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )