Tin nổi bật

null Hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

content:

       Sáng 14/9/2021, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bùi Đình Long- TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị;Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động- Thương binh & Xã hội tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

Tại điểm cầu huyện Nam Đàn,Đồng chí Vương Hồng Thái- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng BCĐ giảm nghèo cấp huyện chủ trì. Cùng dự có các thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có BCĐ rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo các xã, thị trấn; Bí thư, Xóm trưởng của các xóm,khối trên địa bàn.

          Hội nghị đã triển khai, hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, có 2 tiêu chí dùng để đo lường chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 là thu nhập và mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó, tiêu chí thu nhập quy định khu vực nông thôn dưới 1,5 triệu đồng/người/ tháng; khu vực thành thị 2 triệu đồng/ người/ tháng.Yêu cầu khi tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cần bám sát 6 dịch vụ xã hội cơ bản như: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin; 12 chỉ số cần có bao gồm: việc làm, người phụ thuộc, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

 

 

 

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị các địa phương tăng cường công tác truyền thông để người dân nâng cao nhận thức.  Bên cạnh đó, cần cẩn trọng trong tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng đối tượng, từ đó phân loại, bình xét, công nhận đúng đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo, an sinh đạt hiệu quả, đúng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, các địa phương cần bám sát thực tế khi rà soát đúng, đủ tiêu chí để bình xét hộ nghèo, hạn chế tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để đưa người thân, người không đúng chuẩn để hưởng chính sách hộ nghèo./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )