Tin nổi bật

null Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 4/2022

content:

Sáng ngày 11/5/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị định kỳ phiên tháng 4/2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hiên- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy và lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại hội nghị, các đồng chí UV BTV Huyện ủy đã thảo luận và cho ý kiến vào 8 nội dung quan trọng: Báo cáo 01 năm triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 694-QĐ/TU, ngày 27/10/2021 của BTV Tỉnh ủy; Đề án sắp xếp, bố trí, tinh giản công chức cấp xã trên địa bàn huyện Nam Đàn, giai đoạn 2022-2024; Công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; Đánh giá sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Nam Đàn, giai đoạn 2021-2025; Đánh giá 3 năm thực hiện Đề án số 09-ĐA/HU ngày 28/3/2019 của BTV Huyện ủy về công tác phát triển Đảng viên giai đoạn 2019-2025; Báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển Đảng viên./.

 

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )