Tin nổi bật

null Nam Đàn tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

content:

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020), BTV Huyện ủy Nam Đàn đã tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm giao lưu với các thế hệ cán bộ công tác trong ngành Tuyên giáo trên địa bàn huyện.

( Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - TUV- Bí thư huyện uỷ trao kỷ niệm chương cho 4 đ/c đã có thành tích trong công tác tuyên giáo )  

( Lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm với các đ/c làm công tác tuyên giáo qua các thời kỳ )

( Các đ/c trong thường trực huyện uỷ, các Ban đảng tặng hoa chúc mừng BTG huyện uỷ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo )

( Các đ/c lãnh đạo BCH quân sự huyện tặng hoa chúc mừng BTG huyện uỷ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo )

 

( Các đ/c trong BGĐ trung tâm VH-TT&TT tặng hoa chúc mừng BTG huyện uỷ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo )

( Các đ/c lãnh đạo toà án nhân dân huyện tặng hoa chúc mừng BTG huyện uỷ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo )

( Các đ/c lãnh đạo huyện đoàn Nam Đàn, tặng hoa chúc mừng BTG huyện uỷ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo )

( Các đ/c lãnh đạo 3 xã Giang, Liên ,Cát tặng hoa chúc mừng BTG huyện uỷ nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo )

90 năm qua, cùng với sự trưởng thành, phát triển và lớn mạnh của ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo huyện Nam Đàn cũng đã phát huy truyền thống là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng,  từng bước  củng cố, kiện toàn về tổ chức, phát triển lực lượng và ngày càng khẳng định vững chắc vai trò tiên phong trong tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, văn hóa văn nghệ, lý luận chính trị, khoa giáo. Đặc biệt, trong thời gian huyện xây dựng NTM, ngành Tuyên giáo đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, nhờ vậy nhận thức về xây dựng NTM của người dân được nâng lên, từ đó tạo được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM, và xây dựng huyện Nam Đàn đặt chuẩn NTM sớm hơn mục tiêu Nghị quyết đại hội huyện Đảng bộ trước 3 năm. Đồng thời tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu qủa việc thực hiện Chỉ thị 05 cuẩ Bộ chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Dịp này có 4 cá nhân đã được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo./.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )