Tin tức - Sự kiện

null BQL Rừng đặc dụng Nam Đàn ra quân thu gom vật liệu cháy trước mùa nắng nóng 2022

content:

Trong hai ngày 26 và 27/4/2022, BQL Rừng đặc dụng Nam Đàn đã tập trung huy động lực lượng, phương tiện ra quân thu gom vật liệu cháy nhằm chủ động ứng phó trước mùa nắng nóng.

Đợt ra quân lần này, BQL Rừng đặc dụng Nam Đàn đã huy động toàn thể cán bộ- CNVClao động phân chia thành các tổ ra quân thu dọn vật liệu cháy theo hình thức cuối chiếu dứt điểm từng khu. Mặc dù thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt nhưng 67 cán bộ, viên chức, lao động của Ban đã không quản ngại khó khăn, vất vả, chỉ trong 2 ngày ra quân, BQL Rừng đặc dụng Nam Đàn đã thu sạch hơn 30 ha vật liệu cháy tại Khu vực Đền Chung Sơn vàKhu mộ bà Hoàng Thị Loan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc biệt, khu vực rừng thông là một trong những nơi dễ xẩy ra cháy với mức độ lay lan nhanh, vì vậy việc tổ chức thu dọn thực bì, vật liệu cháy được BQL  rừng đặc dụng Nam Đàn tổ chức thu dọn thường xuyên, liên tục, coi đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường “ xanh- sạch- đẹp”, tạo sức hấp dẫn và đảm bảo an toàn cho di tích cũng như du khách thập phương về tham quan tại các di tích./.   

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )