Tổng hợp tình hình công khai

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số quyết định Ngày Công Bố Đường dẫn toàn văn
1 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2020 2020 607/TB-UBND 04/03/2020
clip clip 607.signed_1589961965575.pdf.signed