Thông báo
content:

kỷ niệm lần thứ 51 ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều ngày 15/9/2020, Ban chỉ đạo 24 huyện Nam Đàn đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, rà soát thông tin về mộ liệt sỹ chưa được quy tập, phục vụ...
Chiều ngày 14/9, Qũy bảo trợ trẻ em Nghệ An phối hợp UBND huyện Nam Đàn tổ chức trao tặng 25 suất học bổng cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
Chiều 9/9, Huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.Ông...

Bài viết tin tức

Bài viết tin tức

content:

Bài viết tin tức

Chiều ngày 14/9, Qũy bảo trợ trẻ em Nghệ An phối hợp UBND huyện Nam Đàn tổ chức trao tặng 25 suất học bổng cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiếu học do Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ.
content:

Bài viết tin tức

content:

Thống kê tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị

content:
content:

 

Thời tiết

Thống kê truy cập

Số lượng online 9
Số lượng truy cập 52799