Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

27/01/2021
  Một mùa xuân mới lại sắp đến. Với truyền thống của dân tộc Việt Nam đã có biết bao phong tục tập quán tốt đẹp làm nên bản sắc văn hóa riêng mà không một sức mạnh bên ngoài nào có thể đồng...
26/01/2021
Sáng ngày 25/1/2021, Ban phối hợp phổ biến pháp luật xã Nam Anh, Ban Công an Xã Nam Anh tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản Nghị Định số: 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính...
27/10/2020
Sáng ngày 27-10-2020 phòng LĐTBXH Nam Đàn phối hợp với Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ an tổ chức tập huấn cho 240 người là ban điều hành công tác trẻ em cấp xã và cộng tác viên khối xóm.
06/10/2020
Thực hiện Chương trình phối hợp, sáng ngày 05/10/2020, Đoàn Thanh niên Công an huyện Nam Đàn tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật về An toàn giao thông tại Trường THCS Nam Giang, huyện Nam Đàn.