Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

23/05/2022
Để triển khai kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp tổng hợp các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 4 và tháng...
25/04/2022
Ngày 20/4/2022, UBND huyện Nam Đàn tổ chức tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho 300 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ,...
12/10/2021
Một số hành vi bị nghiêm cấm và quy định xử phạt các hành vi vi phạm về pháo
12/10/2021
13 hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống covid 19 và xử lý vi phạm