Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

27/01/2021
  Một mùa xuân mới lại sắp đến. Với truyền thống của dân tộc Việt Nam đã có biết bao phong tục tập quán tốt đẹp làm nên bản sắc văn hóa riêng mà không một sức mạnh bên ngoài nào có thể đồng...
26/01/2021
Sáng ngày 25/1/2021, Ban phối hợp phổ biến pháp luật xã Nam Anh, Ban Công an Xã Nam Anh tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản Nghị Định số: 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính...