Văn hóa, nghệ thuật Nam Đàn

null Với Đảng Chín mốt mùa xuân

content:

 

Chín mươi mốt năm

Một chặng đường lịch sử.

Đảng Cộng sản Việt Nam rất đỗi tự hào

Vượt muôn trùng gềnh thác gian lao

Vững tay lái

Đưa con thuyền Việt Nam cập bến

Với tên gọi thân thương trìu mến

Đảng dẫn đường chỉ lối ta đi

Đảng vinh quang có sức mạnh diệu kỳ

Vững bước đi lên với niềm tin sắt đá

Dẫu gian khó vẫn bền gan vững dạ

Đảng một lòng vì nước vì dân

Đảng ta tựa ánh trăng ngần

Chín mươi mốt năm dẫn lối dân mình ấm no.

Thiện Dũng