Văn hóa, nghệ thuật Nam Đàn

null Tuổi trẻ Nam Đàn

content:

 

*

Tự hào tuổi trẻ quê ta

Viết nên những bản tình ca dạt dào

Đi đầu trong mọi phong trào

Gian nan thử thách ta nào quản đâu

Dựng xây đất nước mạnh giàu

Đồng tâm đoàn kết cùng nhau một lòng

Khắc ghi lời Bác hằng mong

Cho thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên

Tri ân muôn vạn lời nguyền

Nam Đàn quê Bác trọn niềm tin yêu.

Thiện Dũng