Văn hóa, nghệ thuật Nam Đàn

null Tình người Nam Đàn

content:

 

*

Tình người nơi đây

Dạt dào vô hạn

Như  Lam giang

Chẳng thể cạn bao giờ

Sơn thủy hữu tình

Đẹp lắm những vần thơ

Yêu đất nước quê hương vô bờ bến

Đã nói là làm đã đi là đến

Chung thủy sắt son trọn nghĩa vẹn tình

Vật đổi sao dời lòng dạ vẫn đinh ninh

Như Thiên nhẫn vươn mình

Đón bình minh mỗi sáng

Vững bước đi lên theo cùng năm tháng

Tình người Nam Đàn

Rạng rỡ những niềm tin./.

Thiện Dũng