Văn hóa, nghệ thuật Nam Đàn

null Dân ca Nghệ An: Chung Tay Chống Dịch

content:

Dân ca Nghệ An

Chung tay chng dch

Soạn lời: Thiện Dũng.

Ví cao:                                   Ơ .. này bạn mình ơi

Xin hãy nhớ nhắc nhau

Đồng tâm phòng chống dịch

Cô vít vô cùng nguy hiểm chớ coi khinh

Kết đoàn vào cuộc chiến chinh

Chung tay ơ hơ ta gìn giữ

Đất nước chúng mình bình yên ơ hơ ơ hờ

 Thơ mới:     Đã bốn tháng trời thế giới đảo điên vì loài…cô vít

Nó hoành hành gieo rắc những thương đau

Tất cả chúng mình hãy đoàn kết cùng nhau

Quyết tiêu diệt tận cùng loài cô vít.

Giặm nối:    Từ bắc cạn đến mì cà ơ mau

Từ biên cương rồi mì hải ơ đảo

Cả đồng bào rồi mi như ơ một

Chung ý hợp rồi mì tâm ơ đầu

Vượt gian khó rồi mì dãi ơ dầu

Quyết thắng loài rồi mi cô ơ vít

Thắng được loài rồi mi cô ơ vít

Ở bên tàu rồi mì xa ơ tít

Hòng sang thịt rồi mì dân ơ mình

Ta xoay chuyển rồi mì tình ơ hình

Buộc nó đình gây mì tai ơ họa

Nó phải đình gây mì tai ơ họa

Ví trung :            Là người ơi…phát huy truyền thống quê ơ nhà

Chống dịch như chống ơ giặc ta cùng chung tay ơ ơ

Quyết tâm đánh thắng trận ơ này

Hồng thêm trang sử ngày càng vẻ ơ vang ơ

Hát khuyên:            Đảng gọi toàn dân sẵn sàng ơ chống dịch

Chớ chủ quan khinh địch hoặc coi thường

Chính phủ đã chủ trương chúng mình thời quyết liệt

Ra tay tiêu diệt giặc cô vít đến cùng

Không để chúng ung dung ngang tàng lây nhiễm

*

Mỗi một người dân phải thấm nhuần quan điểm

Không thể thao tụ tập đông người

Không tổ chức vui chơi tiệc tùng hiếu hỷ

Thường xuyên chú ý sức khỏe hàng ngày

Ho sốt phải báo ngay với ngành y tế

Ví cao:                       Là người ơi….muốn cho cô vít cút đi

Toàn dân ta ơ ơ phải cách ly ơ hờ hơ tạm ơ thời

Chuyển dận thương:       Dừng đi lại giao lưu người ơi

Dừng đi lại giao lưu người ơi

Không ra đường thời khi không cần thiết

Mỗi chúng ta ai cũng đều phải biết

Đeo khẩu trang khi phải ra đường

Giữ khoảng cách giao tiếp thường xuyên

Kiểm tra sức khỏe thời phải thường xuyên

Vững tinh thần tuyền thông thật sâu rộng

Cho cô vít kia không còn chỗ sống

Đất nước yên vui ơ hờ no ấm mãi muôn ơ đời./.

19 – 4 – 2020