Văn hóa, nghệ thuật Nam Đàn

null Ngọn nến tri ân

content:

Ngn nến tri ân

*        *

*

Rực hồng ngọn nến lung linh

Càng thêm ấm nghĩa ấm tình quê hương

Anh ơi trăm mến ngàn thương

Nén nhang lan tỏa vấn vương nỗi lòng

Đêm ngày tâm nguyện cầu mong

Ở nơi chín suối yên lòng anh ơi

Quê hương thương nhớ ngàn đời

Đêm nay ngọn nến rực trời tri ân./.

27 – 7 – 2020