Văn hóa, nghệ thuật Nam Đàn

null Bác ơi

content:

Bác ơi

(Nhân ngày giỗ Bác Hồ lần thứ 51 )

          *

Những ngày này nhớ Bác lắm Bác ơi

Năm mươi mốt năm qua năm nào cũng vậy

Như đến hẹn lại lên trái tim con trỗi dậy

Hình ảnh của người biết mấy yêu thương

Trọn cuộc đời vì đất nước quê hương

Không gợn chút tơ vương tư lợi

Người chỉ mong quê hương mình đổi mới

Đất nước mình tiến tới vinh quang

Người chẳng mong bia đá tượng vàng

Chẳng màng đến công danh quyền quý

Trong di chúc thiêng liêng người đã chỉ

Con nguyện thề khắc cốt ghi tâm

Bác ơi nghĩa nặng tình thâm

Năm mươi mốt năm nhớ Bác ướt dầm bờ mi./.

31 – 8 – 2020