Văn hóa - Xã hội

null Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2020

content:

           Với chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng Dân số góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững” là dịp để chúng ta tiếp tục hưởng ứng và thể hiện sự ủng hộ hơn nữa của Đảng nhà nước các cấp đối với công tác Dân số trong tình hình mới.

Các đ/c Lãnh đạo TTYT tặng hoa chúc mừng Ngày Dân số Việt Nam 26/12

           Năm 2020 là một năm thực sự khó khăn của toàn xã hội nói chung và ngành Dân số nói riêng do sự bùng phát của dịch COVID - 19. Tuy nhiên với sự quyết tâm cao của toàn ngành, khắc phục những khó khăn, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình dịch bệnh, công tác dân số và phát triển của đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: các mục tiêu, chỉ tiêu giao về Dân số/KHHGĐ và nâng cao chât lượng dân số trên địa bàn cơ bản đạt, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch giao. Dân số trung bình 165093 người, tổng sinh: 2039 trẻ em, (giảm 440 trẻ em so cùng kỳ). Tỷ suất sinh 12,3 %0, (giảm 3 %0 so với cùng kỳ). Sinh con thứ 3 trở lên 584 trẻ em, tỷ lệ 28,7%. (xã có tỷ lệ  sinh con thứ 3+thấp: Xuân Lâm, Nam Giang, Nam Cát…). Đặt vòng : 2519 vòng đạt 100% KH, các BPTT khác đạt và vượt kế hoạch năm

          Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh 106 TE trai/100 TE gái, giảm 10 % so cùng kỳ. Tư vấn và sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho hàng ngàn bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

          Năm 2020, đánh giá cao những kết quả mà công tác dân số đạt được, biểu dương sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở. Để thực hiện có hiệu quả công tác Dân số trong tình hình mới, hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu kế hoạch giao, ngành dân số cần chủ động trong tham mưu, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Dân số và phát triển,  đặc biệt là hoạt động truyền thông, phối hợp tuyên truyền, phát huy tinh thần sáng tạo trong công tác dân số thời gian tới. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác Dân số trong tình hình mới”, thực hiện tốt chương trình kế hoạch trọng tâm về công tác Dân số các cấp , quyết tâm triển khai đồng bộ các hoạt động về Dân số - Phát triển, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch thời gian tới, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dân số bền vững.

                                                                    Phòng Dân số - Trung tâm Y tế