Văn hóa - Xã hội

null Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tiêm chủng Vacxin Covid-19

content:

        Chiều ngày 9/5/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Hồng Thái- UV BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Ban chỉ đạo tiêm chủng Vacxin huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung liên quan đến công tác tiêm chủng Vacxin Covid-19, cùng dự có thành viên Ban chỉ đạo tiêm chủng Vacxin huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn các đồng chí Chủ tịch UBND xã thị trấn chủ trì, thành viên BCĐ tiêm chủng vacxin Covid-19 xã, thị trấn tham dự.

 

 

 

 

          Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện báo cáo tiến độ tiêm chủng vacxin Covid-19 trong thời gian qua cũng như ý kiến của một số đơn vị tham gia tại các điểm cầu như Nam Thái, Nam Thanh, Thị trấn.. về những nguyên nhân, kết quả tiến độ tiêm chủng. Đặc biệt hiện nay một bộ phận nhân dân còn chủ quan trong công tác tiêm chủng. Trên cơ sở đó Đc Vương Hồng Thái Phó chủ tịch TT UBND huyện đã phát biểu chỉ đạo và yêu cầu các ngành liên quan trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm để công tác tiêm chủng đạt kết quả cao: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về việc cần thiết phải tiêm chủng Co vid-19, nhất là tuyên truyền qua các cuộc họp từ cơ sở; Việc triển khai tiêm chủng không chỉ riêng của ngành y tế mà  là của cả hệ thống chính trị vì vậy yêu cầu các thành viên BCĐ từ huyện đến cơ sở vào cuộc quyết liệt; tiến hành rà soát các đối tượng tiêm chủng, nhất là các đối tượng tiêm nhắc lại mũi tăng cường; Phối hợp với các ban, ngành  y tế, công an, giáo dục để rà soát cập nhật độ tuổi từ 5-12 thuộc diện tiêm chủng; Trung tâm Y tế  huyện chỉ đạo triển khai ở các điểm tiêm thuận lợi, linh hoạt và an toàn; Phối hợp với Công an hướng dẫn đầu vào cơ sở dữ liệu quốc gia kịp thời, chính xác./.

                                                                                          ( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )