Hoạt động của xã, thị trấn

null Xã Nam Kim, Nam Đàn Nhân dân hiến  hơn 16.500m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn

content:

 

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu do xã phát động, 9/9 xóm ở xã Nam Kim, Nam Đàn đã ra quân làm đường giao thông nông, nhân dân toàn xã đã hiến hơn 16.500m2 đất đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phá dỡ bờ rào mở rộng đường giao thông tại xã Nam Kim

 

Nhân dân Nam Kim làm đường giao thông nông thôn

 

Hình: Nhằm nâng cao tiêu chí đường giao thông nông thôn, đảm bảo theo quy định  của Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, xã Nam Kim đã vận động nhân dân hiến đất, các công trình trên đất, mở rộng đường đảm bảo theo thiết kế. Cùng với sự hỗ trợ xi măng của xã theo chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, với tinh thần “mình làm, mình hưởng”, nhân dân toàn xã đã hiến 16.571m2 đất, tháo dỡ 6.678m2 bờ rào, 30 cộng trụ , 11 công trình phụ và hàng nghìn cây trên đất, mỗi hộ đóng góp từ 3-10 triệu đồng xây dựng 10km đường giao thông toàn xã. Dự kiến đến hết tháng 4, toàn xã sẽ hoàn thành các tuyến đường theo kế hoạch./.