Tin nổi bật

null 294/296 chi bộ ở Nam Đàn hoàn thành Đại hội chi bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023

content:

 

 

Nhờ tập trung cao chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt các nội dung văn bản của cấp trên về tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy Nam Đàn; phối hợp, hướng dẫn công tác tổ chức, đề cử nhân sự cho Đại hội, cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chi bộ cơ sở Đại hội.

Sau khi các Đảng ủy cơ sở chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm, các chi bộ trực thuộc còn lại đồng loạt tổ chức Đại hội. Nhờ chuẩn bị chu đáo, đến thời điểm này, 294/296 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở ở Nam Đàn đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ cấp cơ sở, dự kiến hết tháng 3 này, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở ở Nam Đàn sẽ hoàn thành xong Đại hội chi bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023. Sau đại hội, các xóm cũng đã kiện toàn bầu xóm trưởng, tạo điều kiện cho Đảng bộ các xã, thị trấn và cơ quan trên địa bàn huyện Nam Đàn tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch./.

 

( Đại hội chi bộ xóm Liên Minh thuộc Đảng bộ xã Kim Liên )

 

( Đại hội chi bộ trường MN thị trấn thuộc Đảng bộ thị trấn Nam Đàn )

 

( Đại hội chi bộ trường tiểu học thị trấn thuộc Đảng bộ thị trấn Nam Đàn )

 

( Đại hội chi bộ khối Phan Bội Châu thuộc Đảng bộ thị trấn Nam Đàn )

 

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )